Kwaliteitsverbetering

Op zoek naar een kwaliteitsfunctionaris, externe auditor of lid voor uw klachtencommissie? Heeft u ruimte voor een begeleider van teams of individuele zorgverleners bij verbetertrajecten? Behoefte aan een vertrouwenspersoon voor cliënten, gespreksleider van focusgroepen of adviseur om beleid rondom patiëntenparticipatie, klanttevredenheidsonderzoeken of klachten op te zetten of te verbeteren? 

Het verbinden van het klantperspectief met dat van de medewerker en het organisatiebelang is mijn expertise. Bij een klacht of patiëntervaring komen de behoeften van de klant en de belangen van de organisatie en hun werknemers namelijk bij elkaar. Ik ben gewend om een bemiddelende en verbindende rol te vervullen, zowel bij één op één relaties als in teamverband.

Door partijen op een respectvolle, methodische wijze begeleid met elkaar in gesprek te laten gaat, wordt een veranderingsproces in gang gezet, waarbij zowel patiënten als betrokken zorgverleners de zorg vanuit het perspectief van de ander gaan bekijken en op basis hiervan in co-creatie de zorg verbeteren. Het resultaat is uiteindelijk veel meer dan een formeel afgehandelde klacht. Ik maak hierbij gebruik van de uit Engeland afkomstige methode Experienced Based Co-Design

Op het gebied van kwaliteitsmanagement ben ik een ervaren auditor en bekend met onder andere het NIAZ en HAZO24. Opgeleid volgens verschillende methodieken: Risk Based Auditing, de Tracer Activity methode en Waarderend Auditen.