HR-advisering

Het begeleiden van veranderingsprocessen is mijn expertise. Op zoek naar een ervaren HR-professional? Vanwege zwangerschapsverlof, tijdelijke uitbreiding van uw capaciteit of invulling van een specifieke rol of gericht project? Ik kan direct aan de slag! Bijvoorbeeld als adviseur, conflictbemiddelaar, recruiter, personeelsfunctionaris, lid van een bezwarencommissie, vertrouwenspersoon voor personeel, casemanager, beleidsmedewerker, organisatieadviseur, hoofd HRM of projectleider

Het verbinden van de belangen en drijfveren van medewerkers aan die van de organisatiedoelen staat in mijn werk centraal. Bijvoorbeeld gericht op klantgerichtheid, zelfsturing, Positieve Gezondheid, Lean, mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en duurzaamheid. Ik ben een allrounder op het gebied van in- door en uitstroom en inzetbaar zowel op uitvoerend als beleidsmatig niveau. VariĆ«rend van het ontwikkelen en implementeren van nieuwe wetgeving naar organisatiebeleid tot het opzetten van een HR-afdeling. Of het (helpen) formuleren van een missie en visie -op HR of de gehele organisatie- en het vertalen daarvan naar de individuele medewerker. Kortom: een duizendpoot binnen het vakgebied.